UGT Ajuntament de Lleida
Bloc de la Secció Sindical de la UGT eina de comunicació i informació amb els companys i les companyes d'aquest Ajuntament. Xarxa sindical

29 Jun, 2011

Supressió dels organismes autònoms de l'Ajuntament de Lleida

UGT INFORM@
En relació a l’anunci fet per l’Alcalde als mitjans de comunicació sobre la supressió dels organismes autònoms municipals, la secció sindical de la UGT de l’Ajuntament de Lleida recorda que sempre s’ha manifestat en contra de la creació dels esmentats organismes.
La nostra tasca es continuarà centrant en vetllar per a què es mantinguin les condicions laborals dels treballadors/es dels esmentats organismes i en aquest sentit exigirem a l’equip de govern l’acompliment dels acords signats tant en el Pacte de Garanties com els estatuts de cadascun dels instituts afectats.
Lleida, 29 de juny de 2011
Secció Sindical de la UGT de l’Ajuntament de Lleida
(Segueix)
2818 lectures

3 Des, 2010

Una mica de dignitat, si us plau!

En primer lloc, permeteu-me que em presenti, si més no, de forma oficial.

Em dic Toni Jiménez i des de fa quatre anys sóc Delegat de la Secció Sindical de la UGT de l’Ajuntament de Lleida i membre de la Junta de Personal.

Aquest estiu em van nomenar Secretari General de la Secció Sindical i, per les funcions que es deriven d’aquest càrrec, vaig estampar la meva signatura al costat de la del Sr. Alcalde, per ratificar i donar validesa al l’Acord Conveni de condicions laborals 2010-2012, fruit d’una llarga negociació entre la Corporació i els representants sindicals de la Secció Sindical de la U.G.T. de l’Ajuntament de Lleida. Ha estat una negociació complicada i feixuga, sobretot per l’escenari econòmic actual i pel marc legal que l’envolta.

Sincerament, m’hagués agradat molt que la resta de Seccions Sindicals de l’Ajuntament haguessin estat presents de forma activa en la signatura de l’Acord Conveni. Des que sóc membre de la Junta de Personal sempre he defensat i he lluitat per la unitat sindical. Com s’acostuma a dir: “la unió fa la força” i, en aquest sentit, és més fàcil aconseguir els objectius i lluitar per millorar les condicions laborals de les treballadores i dels treballadors de l’Ajuntament si anem tots/es a una. Sou coneixedors que això no ha estat possible. És més, algunes persones s’han dedicat a posar pals a les rodes i, fins i tot, a empènyer en sentit contrari.

Quan va començar la negociació de l’Acord Conveni l’única secció sindical que va presentar legalment la seva plataforma de negociació, en temps i forma, va ser la Secció Sindical de la UGT. D’això se’n diu fer els deures i tenir les idees clares. Em pregunto, i pregunto a la resta de seccions sindicals: com es pot un/a asseure en una mesa de negociació si encara no es té definit i redactat allò que es vol negociar? Per què, tot i aquest fet, no es continua lluitant pels interessos de treballadores i treballadors en comptes de marejar la perdiu?

És cert que hi havia temes pendents i processos que calia posar en marxa (estabilitat, RLLT, funcionarització,...), però aquests temes i processos no eren incompatibles amb la negociació. Alguns, fins i tot, s’han endegat gràcies a la mateixa negociació perquè la Secció Sindical de la UGT ho ha demanat com a condició per a continuar negociant. Ara diuen que ha estat una maniobra de la UGT de cara a les properes eleccions sindicals. I què més? Si de cas es dona una coincidència en el temps fortuïta que la resta estan aprofitant per a fer la seva campanya.

Les eleccions, per molt que elles i ells ho desitgin, no es guanyen durant les campanyes electorals. Les eleccions sindicals es guanyen amb el treball continuat durant els anys que s’està al capdavant d’una Junta de Personal o d’un Comitè d’Empresa, dia rere dia. Es guanyen amb la transparència en la gestió, amb l’eficàcia i eficiència d’aquesta gestió, amb la serietat amb la qual es tracten els temes, amb l’efectivitat i interès que es mostra per resoldre els problemes, amb la claredat, fluïdesa i continuïtat amb la qual es transmet la informació i es fan els comunicats, amb la capacitat de diàleg, amb la dedicació, amb l’esforç, ...

Darrerament, alguns/es es dediquen a llegir punt per punt el nou Acord Conveni i enviar missatges massius destacant les diferències que existeixen entre l’antic Acord-Conveni i l’actual. Però no les diferències positives, perquè no interessen, només busquen en el redactat alguns canvis que, segons el seu criteri, van en contra dels interessos de treballadores i treballadors. S’han parat a pensar que un Acord-Conveni no pot anar en contra de la legislació vigent? No m’acabo de creure que no estiguin al dia, quant a legislació es refereix, més aviat diria que es tracta d’una actuació guiada per la mala fe.

Mireu, el que no es pot fer, quan un es queda sense recursos i arguments per a defensar una postura, és recórrer a la mentida i a la manipulació de la informació.

La mentida, o l’absència de veritat en les afirmacions poden fer molt de mal. I no parlo només de mal institucional, que també, sinó de mal personal i moral a algunes companyes i alguns companys que han hagut de sentir com algunes dubtava de la netedat dels processos de selecció que es fan a l’Ajuntament o del funcionament de les borses de treball. Això no es fa. I menys encara quan alguns/es de les persones que s’han omplert la boca amb aquestes declaracions desafortunades acostumen a anar pels llocs preguntant allò de : “como está lo mío?”

Una mica de dignitat si us plau, si més no, una mica de dignitat professional.

Els interessos personals no es poden anteposar als interessos col·lectius. Som representants sindicals perquè les companyes i els companys de l’Ajuntament així ho han volgut. Ningú pot, ni té dret a fallar a la confiança que la resta de treballadores i treballadors de l’Ajuntament van dipositar en els/les representants el dia de les eleccions sindicals.

La UGT, quan s’ha produït alguna situació conflictiva o que s’ha considerat important, sempre ha demanat l’opinió del personal de l’Ajuntament mitjançant Assemblees Generals. No s’ha acordat res que no hagués estat abans comunicat al personal ni sense el seu consentiment. Hem d’estar ben agraïts perquè les treballadores i treballadors han assistit a les assembles i ens han donat el seu suport i opinió per a la presa de decisions i ens han encoratjat a seguir treballant per la defensa dels drets i la millora de les condicions laborals.

Per cloure, us voldria demanar un favor, llegiu PERSONALMENT el nou Acord-Conveni i podreu comprovar que representa una millora per a les treballadores i els treballadors de l’Ajuntament: acció social, condicions professionals, formació, prevenció de riscos laborals, promocions laborals, condicions de representació sindical, introducció d’una clàusula eco solidària i, el que és més important, mitjançant l’adequació, s’han aconseguit eliminar les diferències salarials que existien entre persones que realitzaven el mateix treball.

Sincerament crec, que donades les circumstàncies socioeconòmiques, tenim un bon Acord-Conveni.

Per cert, el “carro” encara necessita que l’empenyem per a continuar avançant. Què tal si el mirem d’empènyer totes i tots en la mateixa direcció i sentit?

Gràcies pel vostre temps i pel vostre suport.

Toni Jiménez MartínezSecretari General de la Secció Sindical de la UGT
Ajuntament de Lleida1170 lectures

16 Nov, 2010

Article 2.4 tal i com el veu la UGT de l'Ajuntament de Lleida

"CONSTRUIR EN LLOC DE DESTRUIR"


Ens arriba a les nostres mans una nova “interpretació” interessada per qui es vol instaurar com a jutge i part en uns acords del que voluntàriament es van excloure, encara no sabem per quins motius.

Ara van, curiosament fent d’amplificadors d’altres declaracions, a furgar novament sobre allà on no van intervenir ni en el redactat ni en l’esperit de l’article. Pensem que una cosa tant sensible pels treballadors QUE ESTAN INCLOSOS AHIR, AVUI I DEMÁ, en l’aplicació de l’acord conveni, el que necessiten és la valentia de defensar la seva situació i no la vilesa d’amedrentar amb la por a qui no s’ho mereix.

Per cert, volem recordar als nostres companys que el redactat no és gratuït i reflecteix un acord signat entre la Federació de Municipis de Catalunya i l’Associació Catalana de Municipis conjuntament amb la Unió General de Treballadors (UGT) i (Oh Sorpresa!!!!) la Comissió Obrera Nacional de Catalunya (o sigui CC.OO), en concret l’ ACORD RELATIU A LA CONTRACTACIÓ DE PERSONES DESOCUPADES INSCRITES COM A DEMANDANTS D’OCUPACIÓ EN EL MARC D’OCUPACIÓ LOCAL (Resolució TRE/637/2010, de 2 de març, DOGC, núm. 5586 de 12 de març de 2010)

És precisament A AQUEST PERSONAL AL QUE S’ESTÀ REFERINT EL CONTROVERTIT, (i mal interpretat de forma interessada) ART. 2.4 DE L’ACORD CONVENI RECENTMENT SIGNAT.

Ah!! per cert, us adjuntem la composició de la Comissió Paritària en el Conveni col·lectiu de la Generalitat de Catalunya i el seu personal SIGNAT PER CCOO. entre altres i allà “NADIE SE RASGÓ LAS VESTIDURAS !!!”.

Article 12Comissió paritària per a la Interpretació, la Vigilància i l'Estudi del Conveni (CIVE)

En el termini dels 15 dies següents a la signatura d'aquest Conveni es constituirà, d'acord amb l'article 85.2.e) de l'Estatut dels treballadors, una Comissió Paritària per a la Interpretació, la Vigilància i l'Estudi del Conveni (CIVE), que estarà formada per 8 representants de l'Administració i 8 representants de les organitzacions sindicals signants. En la composició de la CIVE es respectarà la proporcionalitat dels sindicats signants segons els resultats electorals tinguts en compte per a la composició de la Mesa Negociadora.


El desordre arriba de l’ ordre, la covardia sorgeix del valor, la debilitat brolla de la força.(Sun Tzu.- L’art de la Guerra)

Cartell per imprimir

(Segueix)
918 lectures

26 Oct, 2010

COMUNICAT "SIGNATURA DEL NOU ACORD CONVENI 2010 - 2012 DE L'AJUNTAMENT DE LLEIDA"

UGT INFORM@

Fem un breu resum del nou Acord-Conveni 2010-2012 que, properament, estarà a la vostra disposició a la Secció Sindical de la UGT i al portal Àgora:

Com ja us havíem explicat, tot allò que afecta a les retribucions serà un document adjunt que tindrà efectes 1 d’octubre i cada empleat/da coneixerà de manera personalitzada l’import de les seves retribucions, tal com fixa l’EBEP i el propi Acord-Conveni en el seu article 11.


Gràcies pel vostre recolzament i suport !


I per a què tingueu tota la informació:

Ens preguntem: quin sentit té interpretar, resoldre, vigilar, mediar, conciliar i aconseguir una eficàcia pràctica de l’Acord i del Conveni si no s’ha participat, de manera voluntària i decidida democràticament, suposem, en la seva negociació?. I també de manera voluntària i expressa no s’ha volgut signar?.

“Manipular la informació és una manera de faltar a la veritat”

Secció Sindical de la UGT de l’Ajuntament de Lleida
Lleida, 26 d’octubre de 2010

(Segueix)
946 lectures

24 Mai, 2010

RETALLADA I UNITAT SINDICAL A L'AJUNTAMENT DE LLEIDA

Façana de l'Ajuntament de Lleida i manifestació del dia 20 de maig de 2010, davant de la Subdelegació Provincial del Govern Central a Lleida

En contra d’unes mesures adoptades de forma unilateral pel govern de l’estat i que no respecten la negociació ni els acords que mitjançant aquesta s’han anat assolint al llarg dels anys, es necessària, més que mai, una resposta conjunta i així es va plasmar la setmana passada en l’acord assolit entre les tres centrals sindicals majoritàries a la funció pública (CSIF, CCOO I UGT). Aquest acord plantejava unes accions a dur a terme de manera coordinada en el tot el territori espanyol i a més convidava a sumar-s’hi a la resta de sindicats. Fent aquest mateix exercici al nostre nivell, entenent doncs que cal que actuem conjuntament, doncs els/les treballadors/es als que representem es mereixen que no adoptem actituds individualistes, el dilluns dia 17 de maig, a proposta de la UGT, i després de consensuar-ho amb CSIF i CCOO, es convocava reunió extraordinària de la Junta de Personal, amb aquest tema com a únic punt a l’ordre del dia i es tractava el mateix en la reunió ordinària del comitè d’empresa, feta també el dimecres.

Fruit d’aquestes reunions es va acordar per unanimitat fer un comunicat signat per totes les seccions sindicals, iniciar una recollida de signatures en contra de les mesures, també amb la participació de tothom, i convocar al personal a la primera de les mobilitzacions convocades, la que es feia l’endemà davant la subdelegació del Govern.

Com ja hem explicat, creiem que la situació és suficientment greu com per deixar de banda criteris exclusivament de rendibilitat publicitària d’un sindicat i unir esforços en la defensa de les persones a les que representem. Però pel que sembla aquest no és un criteri compartit per totes les parts implicades i també de manera unilateral, sense possibilitats ni de parlar-ne, es convoca una assemblea per informar, en solitari, de les mesures en contra de les retallades.

Creiem que aquesta actuació no aporta cap valor positiu a la situació actual i evidencia el poc interès i voluntat en la unitat sindical, que es demostra en accions concretes i no només parlant-ne, però, per respecte a tots/es, per no donar més arguments als qui ens volen dividits i perquè estem convençuts que no ens podem permetre les escletxes, no convocarem cap assemblea en solitari per informar-vos d’aquestes mesures, que són prou conegudes per tots/es i que, com ja hem explicat, han estat consensuades a nivell estatal.

Això si, us emplacem a participar activament i de forma massiva en la recollida de signatures i en l’aturada general del proper dia 8 de juny.

Nosaltres continuarem treballant per a què l’aplicació del pre-acord de l’Acord - Conveni pugui ser una realitat ben aviat.

Secció Sindical de la UGT de l’Ajuntament de Lleida

Lleida, 24 de maig de 2010

RETALLADA I UNITAT SINDICALdocument pdf per imprimir

(Segueix)
2099 lectures

26 Mar, 2010

UGT exigeix a la Consellera de Treball el manteniment de les escoles taller i cases d'oficis

En la reunió al Parlament de Catalunya, Mar Serna es va reafirmar en els plans locals d'ocupació com a alternativa als actuals programes per a joves en risc d'exclusió social, opció que el nostre sindicat no comparteix

El 24 de març de 2010, en el marc de la concentracio de professionals i alumnes de les escoles taller, cases d'ofici i tallers d'ocupacio davant el Parlament de Catalunya per denunciar l'eliminacio d'aquests programes per part del Departament de Treball, representants del col.lectiu de treballadors i treballadores d'aquests programes, de la UGT de Catalunya i de l'Avalot - Joves de la UGT de Catalunya es van reunir amb diferents grups parlamentaris (PSC-CpC, ICV, ERC i CiU) i amb la Consellera de Treball, Maria del Mar Serna Calvo .

En primer lloc, la UGT de Catalunya valora molt positivamente la nombrosa concentració de treballadors i treballadores d'escoles taller, cases d'ofici i tallers d'ocupacio i dels seus alumnes, que posa de manifest la greu preocupació de tots dos col·lectius davant la imminent desaparició d'uns programes que combinen formació i treball i vénen funcionant amb èxit des de fa gairebé 20 anys. Programes que representen l'única política d'ocupació adreçada específicamente al col·lectiu de joves amb baix nivell d'estudis (escoles taller) o als majors de 45 anys (tallers d'ocupació) i que han aconseguit uns excel·lents percentatges d'inserció laboral i de retorn al sistema educatiu de moltes persones. Eliminar-los suposa deixar aquests col·lectius, ara tan greument afectats per la crisi i l'increment de l'atur, sense cap política activa adaptada a les seves concretes necessitats.

En el transcurs de la reunió mantinguda amb representats dels grups parlamentaris que donen suport al Govern, acompanyats de la consellera de Treball, Mar Serna, els representats del col·lectiu de treballadors i treballadores afectats i la UGT de Catalunya li han expressat el seu malestar per la situació actual i han reclamat el manteniment dels programes. La consellera es va mostrar partidària d'explorar noves fórmules de programes mixtes de formació i treball adreçats a un major número de joves amb baix nivell formatiu, i amb un elevat component de formació. Considera que aquesta fórmula i els plans locals d'ocupació són una bona alternativa als actuals programes. Posterioment, la consellera va dialogar una estona amb les persones concentrades a l'entrada del Parlament.

Des de la UGT de Catalunya no podem compartir les valoracions de la consellera. Entenem que tot programa i tota política d'ocupació és susceptible de ser revisada i millorada per adaptar-la als nous temps i a les noves necessitats de les persones i el mercat de treball. Ara bé, en aquest moments ens trobem amb l'amenaça real del tancament de tots tres programes d'aquí a tres mesos i sense cap alternativa a discutir sobre la taula, ni per als usuaris ni per als professionals que els desenvolupen. Els plans locals d'ocupació, per la seva curta durada (6 mesos), poques hores de formació aparellada i perfils dels seus usuaris, no representen cap alternativa als programes esmentats, que tenen objectius i destinataris diferents.

La consellera de Treball ha convocat per a aquest mateix matí una reunió extraordinària de la Comissió de seguiment de l'acord de mesures per a l'ocupació juvenil, per tal d'oferir explicacions sobre l'incompliment del propi acord, on hi ha assignat un pressupost de 50 milions d’euros per a les escoles taller, 4,5 milions d’euros per a les cases d'ofici i gairebé 3 milions d’euros per als tallers d'ocupacio, mentre que el Servei d'Ocupació de Catalunya afirma que l’any 2010 no hi haurà convocatòria d’aquests programes. La consellera donarà a conèixer una possible alternativa a les escoles taller en el transcurs d’aquest reunió.

La UGT de Catalunya reclama una vegada més al Departament de Treball i a la seva titular que reconsideri la decisió de tancament dels programes, que formalment no ha estat comunicada als ajuntaments, que són qui els gestionen, ni als seus treballadors i treballadores, ni als usuaris que hi participen, i que els mantingui igual que la resta de comunitats autonomes de l'Estat. Demanem que no es precaritzi encara més la situació de joves i majors de 45 anys a partir d'una decisio errònia i mal enfocada, sense oferir cap alternativa que doni sortida als col·lectius usuaris d’aquestes polítiques ni als seus professionals, ara per ara en situacio de clara indefensió.

(Segueix)
1034 lectures

22 Feb, 2010

23F Mobilitza’t!!! contra la reforma de les pensions

Cridem a la mobilització contra el desplaçament de l'edat legal de jubilització i en rebuig a la política de retalls com mecanisme per lluitar contra la crisis econòmica.

UGT es marca com objectiu amb aquestes mobilitzacions que es produeixi una reconsideració en profunditat i que es torni al consens.

Considerem aquestes accions plenes de raó, justificades i proporcionades els fets, perquè així no es pot plantejar ni el debat sobre el futur de les pensions en el nostre país ni la lluita contra la crisis econòmica.

Us cridem a una participació massiva

DEFENSA EL TEU FUTUR

Les propostes del Govern mereixen un rebuig rotund per ser regressives, insolidàries, equivocades i imprudents.

UGT ha assenyalat que el Govern ha enviat un missatge que agreuga la desconfiança i ha comès l'error d'abandonar com referència el doble consens actual que suposa l'acord en vigor signat per sindicats, patronal i Govern i el Pacto de Toledo.

Podeu llegir el manifest conjunt de la UGT i CCOO en el següent enllaç.

En defensa de les Pensions web federal de la UGT

Els sindicats criden a participar en les manifestacions contra la reforma de les pensions Els secretaris generals de la UGT i CCOO, Josep Maria Álvarez i Joan Carles Gallego, respectivament, han fet aquest dilluns una crida a la ciutadania per tal que surti al carrer i alci la seva veu per demostrar a l'Executiu central "que no està disposada que la reforma de les pensions es faci a costa dels treballadors". "Crec que amb una resposta contundent de la ciutadania serem capaços de parar aquest procés", ha afirmat Josep Maria Álvarez.861 lectures

17 Set, 2009

0,3% la pujada del sou dels funcionaris, clàusula de revisió salarial, taxa de reposició i jubilació anticipada

Clica la imatge per visualtizar les declaracions de Julio Lacuerda, Secretari General de la FSP-UGT

Clica aquest enllaç per visualitzar les declaracions del Julio Lacuerda Castelló, Secretari General de la FSP UGT

Els sindicats UGT, CCOO i CSIF donen per tancat amb el Govern l'acord que recull una pujada bàsica sobre la massa retributiva per a 2010 del 0,3% per sota de la inflacció prevista - del 0,7% / 0,8% -; i la garantia de la recuperació d'aquesta pèrdua mitjantçant la "Clàusula de revisió salarial" que per primera vegada tindran els empleats públics al nostre país. Els desviaments entre la pujada salarial inicial i la inflacció real de 2010 i 2011 es pagaran l'1 de gener de 2012: i l'ajust d'aquest últim any, l'1 de gener de 2013. Si l'economia es recupera abans o millor del que ha previst, les compensacions s'avançaran.

Aquest acord inclourà el "desenvolupament de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic" i el pacte passarà a la Mesa General què participen també les tres administracions (Central, Autonòmica i Local). El text oficial ha d'estar tancat abans del 25 de setembre, divendres en què el Consell de Ministres abordarà el Pressupostos Generals de l'Estat per a 2010.

El "fons de pensions col·lectius" que gaudeixen els treballadors de l'Administració General de l'Estat (AGE), de diverses autonomies i d'alguns ajuntaments experimentarna un increment el 2010 del 0,3%. A l'any segúent, la pujada serà del 0,5% i el 2012, del 0,7%. Aquest augment global arribarà a l'1,5%.

A més, el Govern i sindicats han assolit un acord concret per "delimitar en un 8% la taxa de temporalitat" en les administracions. Així mateix "s'elimina la taxa de reposició" - nombre de contractacions per cada sortida- en sectors bàsics com sanitat, educació, forces de seguretat i serveis socials, aquestes plantilles podràn incrementar-se.

L'aprovació en el termini de "12 mesos" de la normativa que permetrà als funcionaris acollir-se a la jubilació parcial.

pdfPer veure l'Esborrany de l'Acord Empleats Públics 2010-2012 clica aquest enllaç per baixar-te el document

(Segueix)
3327 lectures

8 Mai, 2009

L'INTENT DE MANIPULACIÓ DE CCOO DE LES ACTES PER NEGAR ELS ACORDS

ACTA.:RELACIÓ ESCRITA DEL SUCCEÏT, TRACTAT O ACORDAT EN UNA JUNTA (diccionari de la llengua espanyola / diccionari de la llegua catalana)

Hem vist com al·legant "la interpretació" de les actes es volien aturar els acords de l'administració "PATRONAL"amb els sindicats.

En Mesa de la Guàrdia Urbana, ens ha estat passant druant un any sencer i tot per per que la patronal volia fer xantatge amb la reorganització de la la Guàrdia Urbana.

Al final el seny i un tercer/a va donar la raó als sindicats, el que està escrit S'HA DE RESPECTAR, i la reorganització també s'ha dut a terme, cosa que demostra que negociant es poden assolir les postures més separades.

Però ara ens trobem amb un altre intent manipulació dels acords, i el que és pitjor està orquestrada per un SINDICAT.

En la Taula de la Guàrdia Urbana celebrada el dia 17 de març del present any, es va arribar a l'acord per totes les parts presents: LA CORPORACIÓ, LA JEFATURA DE LA GUÀRDIA URBANA, UGT, CSI·F i CCOO, del sistema de redistribució d'efectius en les seccions de la Guàrdia Urbana, totes les parts van estar d'acord i cap d'elles va presentar, ni al·legar ni tan sols insinuar una altra forma diferent de fer-ho. Així consta en l'acta que es va fer de la reunió.

Tanmateix ara i passat més de un mes d'aquesta reunió un sindicat "CCOO", vol fer constar en aquesta acta manifestacions que en cap moment van dir "fent un clar intent de manipulació de la reunió", dient que sí, però que no, però que no sé.

Aquell dia, en aquella reunió van dir SÍ i no van parlar de cap altre sistema, ja que se'ls hauria escoltat i almenys s'hauria discutit, i no va ser així.

Aquest sindicat vol intentar manipular l'acta, per acontentar als seus afiliats, acontentar els que no són, acontentar a l'administració ( primer dien sí, als quinze dies dient que no signen, a la setmana varen signar, i ara volen modificar l'acta), si us plau siguem seriosos.

Senyors de l'Administració o de la "Patronal", siguem també seriosos, això no és un joc, a vostès els han votat els ciutadans, a nosaltres els/les treballadors/es, i tots ells per les dues parts el mínim que volem és serietat.

CCOO, ha condicionat la signatura a posteriori amb l'intent de manipulació de l'acta?

Més informació:3263 lectures

21 Mar, 2009

Un jutjat reconeix el dret de disposar de vacances a l'any següent d'una incapacitat temporal

El titular del Jutjat social nombre 3 de Pamplona reconeix en una sentència el dret a gaudir les vacances a un treballador que en l'any precedent no les va poder disposar per trobar-se en situació d'incapacitat temporal.

És la primera sentència Navarresa que reconeix aquest dret i que ha aplicat els criteris de la recent sentència del Tribunal de Justícia de les Comunitats Europees del 20 de gener de 2009.

(Segueix)
3332 lectures

18 Mar, 2009

S'ARRIBA A UN ACORD DE REORGANITZACIÓ DE LA GUÀRDIA URBANA DE LLEIDA

En la reunió de la Mesa de la Guàrdia Urbana de Lleida, celebrada el dia 17 de març de 2009, i ,després de mesos de negociació, es va assolir un acord sobre la reorganització de la Guàrdia Urbana.

Aquest acord ha estat possible gràcies a la participació destacada i activa dels nostres delegats. L'Acord resta pendent de la ratificació per part de la Junta de Personal de l'Ajuntament de Lleida.

(Segueix)
1038 lectures

3 Mar, 2009

PER QUÈ TENEN TANTA PRESSA?

Resposta de la Secció Sindical de la UGT de l'Ajuntament de Lleida a la nota informativa del sindicat CCOO sobre l'inici de la negociació del nou Acord - Conveni, fem les següents puntualitzacions:

(Segueix)
1018 lectures

2 Oct, 2008

NO els ho podem permetre!!!

La manera d’actuar de l’empresa està generant conflicte social. No hi ha diàleg ni interès en complir els Acords signats.

Un exemple: es potencien les diferències entre treballadors que ocupen un mateix lloc de treball tornant a la situació que va ser resolta amb l’actual Acord – Conveni 2006/2008.

Els interlocutors de l’empresa actuen amb apatia, arbitrarietat i unilateralitat.

No els ho podem permetre!!!

Per aquest motiu i d’altres és molt important la vostra assistència a l’Assemblea del proper dijous, dia 9 d’octubre de 2008.

Secció Sindical de la UGT de l'Ajuntament de Lleida

(Segueix)
1370 lectures

23 Jul, 2008

LA JUSTICIA RECONEIX LA JUBILACIÓ PARCIAL D'UN FUNCIONARI

Un jutjat reconeix a un funcionari de la Diputació de Córdoba el seu dret a la jubilació parcial

Destaca que la seva petició reuneix els requisits establerts en l'EBEP i en el Règim de la Seguretat Social


El Jutjat del Contenciós - Administratiu número 4 de Còrdova en la seva setència 120/2008 de 24 de març de 2008, ha reconegut a un funcionari de la Diputació Provincial de Córdoba el seu dret a acollir-se a la jubilació parcial, després que el treballador veiés denegada la seva sol·licitud i recorregués a aquest òrgan judicial.

En la sentència aquest tribunal assenyala que el demandant té de dret a la jubilació parcial sol·licitada, "amb tots els efectes que d'aquest reconeixement es derivin en dret, havent d'haver-hi l'administració demandada i passar per aquesta resolució i disposar el necessari per a l'efectivitat de l'acordat".

El treballador va interposar el novembre de 2007 un recurs contenciós- administratiu contra una resolució de la Diputació Provincial de Còrdova per la qual se li denegava la seva sol·licitud de jubilació parcial. El recurrent manifestava en el seu escrit que reunia tots els requisits establerts a l'article 67 de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic (EBEP), relatiu a la jubilació parcial per als empleats públics.

En els fonaments de dret de la resolució judicial se subratlla que l'EBEP introdueix amb caràcter general la jubilació parcial com a nova modalitat de jubilació de l'empleat públic i ho fa "sense establir la necessitat d'un desenvolupament reglamentari per a la seva efectivitat, exigint únicament la sol·licitud de l'interessat i que aquest reuneixi els requisits i condicions establerts en el Règim de Seguretat Social que li sigui aplicable."

Igualment, el Jutjat del Contenciós - Administratiu destaca que, una vegada que l'Estatut de l'Empleat Públic ha entrat en vigor, "resulta d'aplicació total i immediata" i que la sol·licitud de jubilació parcial de l'interessat reunia els requisits i condicions establerts en el Règim de la Seguretat Social que li és aplicable.

"I resulta obvi", destaca la resolució judicial, "que l'obligatorietat i vigència de l'esmentada norma no poden ser alterades o modificada per una instrucció (en concret la instrucció de 5-6-07 de la Secretaria General d'Administració Pública per a l'aplicació de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic), els criteris del qual despleguen els seus efectes en l'esfera interna de l'Administració Pública, sense que constitueixin norma reglamentària ni vinculi als òrgans jurisdiccionals, no estant a més, pel que sembla, publicada a cap butlletí oficial".

"En suma", assegura la sentència del tribunal, "l'obligatorietat de la norma, no condicionada a cap desenvolupament reglamentari - sense perjudici del qual puguin dictar-se posteriorment les oportunes normes de desenvolupament -, ha de ser complerta per l'Administració, que ha de disposar el necessari per al reconeixement i efectivitat del dret del recurrent a la jubilació parcial que té sol·licitada, la qual cosa comporta la necessitat d'estimar el recurs presentat".

(Segueix)
2379 lectures

21 Mai, 2008

NO A LES PRIVATITZACIONS MUNICIPALS

Fotos webs Ajuntament de Lleida i del Patronat de Turisme

Davant la notícia publicada a la premsa local* sobre l'externalització del manteniment de la xarxa d'enllumenat de la ciutat (serveis municipals d'electricitat) la Secció Sindical de la UGT de l'Ajuntament de Lleida, REITEREM LA NOSTRA TOTAL OPOSICIÓ A QUALSEVOL MENA DE PRIVATITZACIÓ DELS SERVEIS PÚBLICS MUNICIPALS, i farem totes les accions necessàries per impedir-ho.

Aprofitem per preguntar públicament a l'actual equip de govern:

Quins serveis seran els següents?

Secció Sindical de la UGT de l'Ajuntament de Lleida

Enllaç:

La Paeria encargará a una empresa el mantenimiento de la red de alumbrado* La Mañana. 21.05.2008

Plànols i mapes generals de la ciutat de Lleida1365 lectures

18 Mar, 2008

LA UGT RESPON A LES ACUSACIONS DE CCOO A LA GUÀRDIA URBANA DE LLEIDA

Caserna de la Guàrdia Urbana de Lleida (Ajuntament de Lleida)

Davant els diferents escrits fets pel Sindicat CCOO en els que per norma ataca i falta al respecte als representants sindicals de la UGT i per extensió al propi sindicat, volem fer pública la nostra opinió:

§ En els seus escrits CCOO no solament expressa la seva visió particular de com s’han de fer les coses (en l’hipotètic cas de que algun cop fessin alguna cosa) si no que es permeten donar-nos lliçons de comportament, d’organització, de manera de treballar, etc.

§ Es propi de radicals creure’s uns il·luminats en possessió de la veritat absoluta.

§ La UGT som un sindicat democràtic, amb una llarga trajectòria en aquest sentit i creiem ens els processos electorals on els /les treballadors/es expressen la seva opinió i voluntat valorant la feina feta.

§ Amb el resultat de les darreres eleccions sindicals assumim la responsabilitat de gestionar la confiança dipositada en nosaltres per la majoria de treballadors/es d’aquest Ajuntament i així i tot, tenint la majoria de la qual ens acusen, sempre hem buscat fórmules per establir consensos en tots els temes relacionats amb la Guàrdia Urbana: per això es van fer modificacions en el sistema d’elecció dels membres de la MESA DE LA GUÀRDIA URBANA amb la finalitat que tots els sindicats hi poguessin participar, posteriorment vam proposar la creació de la MESA D’UNITAT SINDICAL.

§ Hem de recordar-li a CCOO que des de les darreres eleccions sindicals no han fet cap projecte ni proposta en cap de les meses esmentades, sent la seva única aportació el repartiment del 0’35% de la massa salarial de l’Ajuntament entre els funcionaris dels grups A i B de màxim nivell.

§ A la UGT creiem que tots/es els/les treballadors/es tenen dret a expressar la seva opinió de la forma que consideren més convenient, ÉS EL LLIURE I DEMOCRÀTIC EXERCICI DE LA LLIBERTAT D’EXPRESSIÓ, el què està clar és que aquest exercici no el practiquen els representants de CCOO doncs s’atribueixen la possessió de la veritat absoluta, per això acaben el seu escrit amb un “ESTA ES LA VERDAD Y ASÍ OS LA HEMOS CONTADO

§ Un exemple d’aquesta manca de pràctica democràtica del representants de CCOO és considerar als qui fan ús de la llibertat d’expressió com a “FUERZAS OSCURAS”

§ Els representants sindicals de la UGT a la Guàrdia Urbana, en poc temps de mandat i sent el primer cop que assumim personalment aquesta responsabilitat, ens hem bolcat en la nostra tasca, hem lluitat per millorar les condicions laborals dels/les nostres companys/es, a tall d’exemple:

- Modificació de la composició de la Mesa de la Guàrdia Urbana per donar cabuda a tots els sindicats amb representació a la Guàrdia Urbana.

- Negociació de la distribució del 0’35% de la massa salarial que ha significat augmentar el nivell 5 de perillositat a aquells agents de la Guàrdia Urbana que no el tenien.

- Creació de la mesa d’unitat sindical de la Guàrdia Urbana.

- Elaboració d’un reglament d’hores i serveis extraordinaris.

- Negociació i acord pel pas del grup D al C a efectes econòmics (continuarem lluitant pels efectes administratius)

- Proposta i presentació del Reglament de segona activitat de la Guàrdia Urbana de Lleida.

- Dues propostes d’elaboració d’iniciatives legislatives, recollida pel Sindicat de Policia Local de Catalunya - UGT, una per forçar la Generalitat pel pas del D al C a tots els efectes i una altra per la jubilació anticipada als 60 anys..

- Proposta de modificació del sistema de Promoció Interna del Reglament de la Guàrdia Urbana, per fer-lo més senzill i no haver de fer exàmens.

- Creació d’un grup de treball per l’elaboració d’un nou i més modern Reglament Intern de la Guardia Urbana.

- Elaboració d’una iniciativa per a realitzar les vacances en dos períodes.

- Elaboració i presentació de diferents models de quadrants per les Seccions de Radio - Patrulla i Emissora a petició dels agents implicats.

§ Totes les propostes han estat sempre presentades als altres sindicats (hem recollit els seus suggeriments, hem fet modificacions d’acord amb les seves peticions) abans de presentar-les a la Mesa de la Guàrdia Urbana i cap d’elles ha estat aprovada en aquell moment, sino en reunions posteriors, es per això que TOTES LES NOSTRES PROPOSTES HAN ESTAT, ESTAN I ESTARAN A LES MANS DE TOTS ELS SINDICATS DE LA GUARDIA URBANA ( AIXÒ SI QUE ÉS TRANSPARÈNCIA).

§ ÉS VERITAT A LA UGT EN DEDIQUEM A TREBALLAR I PRESENTAR PROPOSTES I NO ENS FA POR CONVOCAR ASSEMBLEES, AL CONTRARI QUE CCOO, QUE NO CONVOQUEN ASSEMBLEES PERQUÈ NO TENEN PROPOSTES NI PROJECTES.

§ La UGT entenem que la postura de CCOO a partir del moment que han fet públic el seu escrit, és no participar en res i votaran en contra de totes les propostes que farem des de la UGT, sempre i quan no fem les coses com ells volen, i que abandonen tots els fòrums de debat de la Guàrdia Urbana, Mesa d’Unitat Sindical i Mesa de la Guàrdia Urbana. Per contra UGT escoltarà i recolzarà les propostes, siguin de qui siguin, que beneficiïn al col·lectiu.

§ UGT NO ACCEPTA CAP IMPOSICIÓ NI XANTATGE I COM QUE NO TENIM INTENCIÓ DE TORNAR A LA PREHISTÒRIA NI PERDRE’NS EN DEBATS ESTÙPIDS QUE L’ÚNIC QUE FAN ES DESVIAR L’ATENCIÓ DELS PROBLEMES REALS, US ANUNCIEM QUE CONTINUAREM TREBALLANT PER A TOTA LA GUARDIA URBANA, ESCOLTANT, COM FINS ARA HEM FET, ELS SUGGERIMENTS I LES PROPOSTES QUE ENS FACIN ARRIBAR ELS COMPANYS.

§ En aquest sentit us anunciem que no contestarem cap altre escrit, nosaltres si que tenim altra feina.

BONA NIT I QUAN DESPERTEU JA SABEU ON ENS PODEU TROBAR.

Secció Sindical de la UGT de l'Ajuntament de Lleida

(Segueix)
2108 lectures

7 Mar, 2008

EN MEMÒRIA DEL NOSTRE COMPANY DE SINDICAT,ISAÍAS CARRASCO, ASSASSINAT PER ETA

Assassins de raons, de vides,
que mai no tingueu repòs en cap dels vostres dies
i que en la mort us persegueixin les nostres memòries*.

Lluís Llach*1977 (Campanades a morts)

Isaías Carrasco, afiliat de la UGT/>, mort defensant la democràcia el 7 de març de 2008.

Enllaços:

UGT condemna l'atemptat d'ETA contra un militant socialista a Euskadi

Blog de Francisco García Cano

Últim adéu a l'exregidor socialista assassinat per ETA a Arrasate El Periódico de Catalunya.8.03.2008

Franco va matar l'avi El Periódico de Catalunya 9.03.2008

(Segueix)
1194 lectures

5 Mar, 2008

"INDEMNITZACIÓ DE PRIVACIÓ DE LLIBERTAT" AJUDA COMPENSATÒRIA DE LA CÀRREGA FISCAL DECLARADA, CONSISTENT EN EL 15% DE L'IMPORT DECLARAT EN RENDA

IMPORTANT

El termini finalitza el 15 d'abril de 2008

El passat dia 13 d'octubre de 2007, BOE/246 i la correcció BOE/253 de 23 d'octubre de 2007, s'ha publicat l'Ordre del Ministeri d'Hisenda per la qual es disposa que fins al 15 d'abril de 2008 podrà sol·licitar-se l'Ajuda Compensatòria de la càrrega fiscal declarada pel Decret 288/2000 Indemnització de Privació de Llibertat, pagada fins el 31 de desembre de 2005, per la Generalitat de Catalunya, consistent en el 15% de l'import declarat en la renda.

La sol·licitud de cobrament del 15% de l'import de la Indemnització, declarada en renda, ha de presentar-se en el Ministeri d'Hisenda - Classes passives- pel propi interessat que la cobrament o bé pels seus hereus en cas d'haver mort (vídua, fills o hereu testamentari). La quantia de l'Ajuda del citat 15% ja està legislada com exempta de l'IRPF.

Documentació necessària per a realitzar la sol·licitud:

1. Fotocòpia del DNI del sol·licitant.

2. Còpia de la resolució de concessió de la indemnització.

3. Declaració de la Renda en la qual va declarar l'import cobrat d'indemnització o bé liquidació practicada per l'Administració si, inicialment, no la incloc en la Declaració.

4. Mort qui va cobrar la Indemnització, els seus hereus haurien de presentar també el certificat de defunció i certificació de parentiu de l'actual sol·licitant (matrimoni per a la vídua o bé literal del naixement en cas de fill.

(Segueix)
2021 lectures

5 Feb, 2008

ESCOLES BRESSOL, QUINS CRITERIS HI PRIMEN?

Institut Municipal d'Educació de Lleida

COM SUCCEIX en molts àmbits de la nostra vida (legislatiu, politic, social, cultural....), sovint acostumem a tenir la sensació que, les persones que tenen la resposabilitat de fer polítiques actives vers la ciutadania, no arriben a establir el punt de conexió amb la realitat suficient i necessari per poder abordar els problemes, no tan sols cercant solucions temporals ( i a la fi, enganyoses) que pugui portar a pensar que al rerafons existeixin, no se sap quins, interessos polítics i econòmics, sinó que busquin i trobin unes respostes útils, reals, duradores, transparents i necessàries.

Això és el que passa amb el tema de les escoles bressol. S'està produint un enrariment en les dinàmiques dels diferents grups municipals que de vegades no deixa de sorprende.Per exemple, en el cas de de les declaracións del regidor Camats, es pot interpretar que aquesta història li vingui de nou, quan sent elll mateix regidor responsable de l'àrea ja va impulsar accions (val a dir que amb el posicionament en contra del nostre sindicat de serveis públics representa a la Paeria, per utilitzar la fórmula dels fets consumats en l'adjudicació de modificacions de les realcions de llocs de treball) per encabir increments retributius i l'establiment de figures que ara ell mateix discuteix (tothom som presoner dels nostres fets i les nostres paraules). Aquest enrariment, alhora, es trasllada de forma inevitable a les realcions entre gestors i el personal que hi treballa, entre d'altres coses perquè el contacte amb la realitat difereix substacialment de la percepció i el coneixement tant dels uns com dels altres. I és que per veure i viure la realitat cal ser-hi treballar-hi cada dia. D'aquesta manera saps quins són els problemes amb què et pots trobar en el quefer diari.

Diguem que els mesures adpotades per l'Institut Municipal d'Educació per tal de fer front a l'augment de nens i nenes susceptibles d'utilitzar les escoles bressol de Lleida es resumeixen en el fet d'augmentar el nombre d'usuaris de cada escola brerssol. Tambè diuen que és una mesura temporal que només durarà mentre acaben les obres de la nova escola bressol.

L'experiència ens demostra que quan acabi la construcció de la nova escola bressol, a la resta d'aquestes no es reduirà la ràtio perquè hauran sorgit d'altres problemes, imprevistos de dar-rera hroa o d'altres aspectes que no havien contemplat, com per exemple el fet que l'escola bressol que es fa no és a tots els barris.

Evidentment, a l'augmentar la ràtio a les escoles bressol se soluciona el problema de moltes famílies que d'altra manera no podrien fer ús d'aquest servei municipal. Aquesta mesura també contempla l'augment de personal necessari per tal de complir la llei, pel que fa als mínims exigits. El que passa és que no només amb aquestes mesures s'aconsegueix el manteniment dels estàndards de qualitat de què en l'actualitat gaudeixen les nostres escoles bressol municipal, sinó que, segons com s'articuli, un servei públic municipal con el nostre, envejat i reconegut "de portes enfora", com és el cas, pot veure minvat "de portes endins", la qualitat de què actualment gaudeix. I és que els cànons d'equitat, equanimitat, ponderació i justíca natural no s'aconsegueix incrementat ràtio i dient que s'augmentarà tants professionals (que no vol dir no donar resposta a les necessitats creixents de la ciutadania), sinó adequant els recursos existents humans (segur que insuficients), materials, d'infraestructura, a aquesta necessitat, sempre tenint en compte la funció social a què es destina: suport a les famílies (en principi, les que més ho necessiten), no oblidem, en una etapa bàsica del desenvolupament individual, però també social, del futur ciutadà. Em pregunto si ens podem permetre el luxe d'estableir discussions estèrils sobre una qüestió tan important i contar històries d'infància . Perquè si és així, tots en tenim, d'històries. I entre història i història podem perdre la batalla d'iniciar amb avantatge, en el nou ciutadà, la construcció del mecanisme de cohesió social més potent que existeix: la constitució de mecanisme de cohesió social més potent que existeix: la constitució de Lleida com a ciutat educadora. Senzillament, crec que no ens podem permetre aquest luxe.

Una altra qüestió que cal tenir present. Estem disposats, com a ciutat, com a representats dels ciutadans, a no fer casus bellii d'un tema tan transcendent i rellevant com aquest? Estem tots d'acrd en termes generals, que davant d'una situació existeix un gran ventall de possibles solucions? I el que és més important fins on estem disposats a arribar per realment millorar, el que ja de per si és bo, com és, i repeteixo, el servei municipal de les escoles bressol de la nostra ciutat?

La Federació de Serveis Públiccs de la UGT està convençuda que una decisió presa sense tenir en compte cert paràmetres comporta pagar un preu massa elevat, desmesurat, injust i innecessari, per la seva rellvància i sobre qui recau (el futur ciutadà en desenvolupament) i que cal cercar solucions, parlades, consensuades, "des del despatx i des la trinxera", per no reduir o, fins i tot, perdre la qualitat i l'atenció personalitzada a què ens tenen acostumats les mestres i tècnics superiors d'educació infantil de les escoles bressol de Lleida.

Solucions sí, però no a qualsevol preu.

Pep González

Secretari General de la Federació de Serveis Públics de la UGT de Lleida

*El sindicalista Pep González critica en aquest article la siutació que viuen les escoles bressol de Lleida que, segons apunta, són insuficientes per a les necessitats de la població. Així, diu que les mesures adoptades per l'Institut Municipal d'Educació per fer front a l'augment de nens susceptibles d'utilitzar el servei es resumeixen a augmentar els usuaris per escola. Diari Segre*, pàg 8 "Tribuna d'Opinió" dissabte, 2 de febrer de 2008

Articles:

Com volem que siguin les escoles bressols municipals de Lleida? article d'opinió publicat en els mitjants locals de comunicació(Bondia, Diari Segre) de la Secció Sindical de la UGT de l'Ajuntament de Lleida1624 lectures

28 Gen, 2008

Com volem que siguin les escoles bressol municipals de Lleida ?

Per què escoles bressol a la ciutat avui?

Potser caldria recordar la història ben coneguda per molts de vosaltres, aquell esforç conjunt per endegar un servei municipal arrelat als barris de la Ciutat. Cal doncs recordar i valorar tot el que s'ha anat aconseguit i millorant any rere any. Ha estat un esforç conjunt dels educadors/es que amb molta il·lusió i dedicació han anat donant aquest bon nom a aquest servei municipal tot i els inconvenients i dificultats que s'han anat trobant en el seu camí que no han estat pocs. A part de la manca de reconeixement social de la tasca realitzada s'afegeixen les dificultats que molts cops comporten els canvis en la Política Educativa Municipal. Volem espatllar tot allò que ens ha costat tant d'aconseguir? Per quin motiu es vol espatllar allò que ha costat tant d'esforç? Si la societat demana l'ampliació de places de quina manera s'ha de fer? Posant més nens/es a les escoles existents o bé obrint-ne de noves? Quin futur construïm pels petits ciutadans de la ciutat? Volem un futur millor o pitjor del que tenim actualment?

Com volem que siguin les escoles bressol municipals de LLeida?

Volem que siguin ESCOLES BRESSOL DE QUALITAT.

Atendre als infants i a les seves famílies de manera individualitzada, poder resoldre els conflictes que es deriven de la socialització, atendre correctament a les seves necessitats bàsiques, ser una mà que els indiqui el camí que els ajudi a desenvolupar-se com a persones cada cop més autònomes per aprendre a : parlar, discutir, endevinar, riure,compartir, caminar, córrer, escoltar, cantar, ballar, ..... Tot això, es pot aconseguir en un clima de calma, acollidor, ric i tolerant. No en un ambient de crispació, nervis i rigidesa.

Ens preguntem si és tasca de l'escola bressol conciliar la vida familiar i laboral de les famílies o bé potser és tasca de les empreses i l'Administració adequar els horaris dels seus treballadors per a que puguin atendre les seves famílies?

En quin moment ens trobem ? La normativa vigent és el Decret 282/2006 però anteriorment hi havia el Decret 353/2000 i abans el RD 1004/1991 i sempre s'ha optat per no anar mai a màxims en quant a nombre de nens/es per aula ni a mínims en quan a professionals, tot cercant complir la normativa amb uns valors de qualitat i equitat.

Per tal que la darrera proposta de la Regidoria d'Educació no provoqui una disminució de la qualitat en les escoles bressol Municipals, ni creï diferències qualitatives i quantitatives entre cadascuna cal la implicació i la col·laboració dels que tenen el poder de prendre decisions d'aquest tipus en la Regidoria d'Educació de la ciutat de Lleida. Així potser, podrem aconseguir que cada cop més famílies puguin explicar que han gaudit d'un SERVEI EDUCATIU DE QUALITAT.

Secció Sindical de la UGT de l'Ajuntament de Lleida

(Segueix)
1320 lectures

8 Nov, 2007

ASSEMBLEA INFORMATIVA PER LA NO APLICACIÓ DEL 0,35%

Com a conseqüència de la NO APLICACIÓ del 0.35% per part de l'empresa, tot i haver estat aprovat pel Ple de l'Ajuntament de Lleida del mes d'abril de 2007,us convoquem a l'Assemblea General de Treballadors/es el dia 14 de novembre de 2007 a les 13 hores a l'IMAC,Sala "Alfred Perenya" per informar-vos de la situació actual i de les accions que la Secció Sindical de la UGT està preparant al respecte.
Esperem la vostra assistència.
Secció Sindical de la UGT
Cartell de l'Assemblea Informativa del 0,35%
Reculls de premsa:
Malestar laboral a la Paeria al no pagar-se una pujada aprovada Diari Segre. 9 de novembre de 2007.
Enllaços:
ACORD DE L'APLICACIÓ DEL FONS ADDICIONAL DEL 0,35% ANUAL DE LA MASSA SALARIAL ESTABLERTA EN LA DISPOSICIÓ ADDICIONAL SEGONA DEL VIGENT ACORD DE CONDICIONS LABORALS
(Segueix)
1188 lectures

25 Set, 2007

L'HABITATGE ACCESSIBLE - II

imatges EMU

Reprenent l'escrit que era encara prou laxa, per a reforçar-lo des del seu propi teixit, així, permeteu-me el següent poema com a prèvia, on possiblement, ens pot ajudar a endinsar-nos en l'escenari mes complert de les mancances, les mes transcendentals, l'habitatge.

"La nostra estirp és de titans. Ho dic

sense cap perjudici.

Penseu, si no, en la gent que, dia rere dia

sofreix, estima, mor,

aquella trista i oblidada gent

que cada tarda menja el mateix plat,

poc amanit, de tendresa,

que disposa només de dues cambres

per enyorar els camins,

que es sap irremediablement vençuda

pel destí

i que, això no obstant,

engendra infants

i creix en els infants

i és poderosa i dolça com un arbre,

com un gran arbre dens i vigorós

que cada primavera treu florida.

La nostra estirp, ben cert, és de titans."

Ho dic sense cap prejudici.

Miquel Martí i Pol

(Segueix)
1767 lectures

31 Jul, 2007

L'Acció Social està exempta de tributació

En la pàgina web del federal de la FSP-UGT i en la web del Sector Generalitat FSP-UGT de Catalunya/> trobem una notícia molt interessant per a tots els treballadors i les treballadores. Les ajudes d'Acció Social ( Fons Social) no computen per a l'IRPF i per tant les quantitats retingudes per aquest concepte deuen ser retornades per l'Agència Tributària, s'acompanya model de reclamació per a aquesta circumstància.

En enllaç anterior que us duu a la citada pàgina, us podeu descarregar el model de reclamació.

En concret, les quantitats reclamables són aquelles destinades al tractament o restabliment de la salut*, per als conceptes d'ulleres, lents de contacte, pròtesis dental, ortodòncia, psicòleg, etc..., perquè s'entén que no pot apreciar -se una afluència de riquesa, ja que aquestes ajudes solament persegueixen el citat tractament o restabliment de la salut.

El document de consulta a l'Agència Tributària també es pot visitar, al final del model, hi ha 7 documents en PDF.

*Fa referència a les retencions indegudes efectuades per l'Ajuntament de Lleida FAS (Fons d'Acció Social) als treballadors i les treballadores, que afecten a tots els ajuts per despeses mèdiques no cobertes per la Seguretat Social incloses en el nostre Acord - Conveni 2006 - 2008 i els anteriors: Acord - Conveni 2003 - 2004 i Acord - Conveni 1999 - 2001.

NOTA INFORMATIVA

3 d'agost de 2007

En relació amb la reclamació de la devolució de retencions indegudes sobre els ajuts del FAS dels anys 2003, 2004, 2005 i 2006

La importància de reclamar la devolució no deriva només del fet que es retornin uns pocs euros indegudament retinguts (conforme a l'establert en l'article 32.2 de la Llei/> 58/2003, de 17 de desembre), sinó que comporta la constatació que determinats ajuts del FAS no estan ni estaven subjectes a l’IRPF i, per tant, que no s’havien d’incloure en les declaracions d’aquest impost. Per aquest motiu, en determinats casos pot haver passat que en exercicis fiscals anteriors, les quanties del FAS (Fons d’Acció Social) indegudament incorporades a la renda gravada per l’IRPF hagin provocat l’aplicació d’un tipus impositiu superior i per tant el pagament d’una quantia superior de l’impost, ja que l’impost és progressiu.

Es pot reclamar la devolució de les retencions indegudes i, en el seu cas, de la diferència entre el que es va pagar d’IRPF i el que s’hauria hagut de pagar de no haver inclòs el FAS (Fons d’Acció Social) en la renda, pel que fa a quatre exercicis anteriors.

La Hisenda Estatal/> és l’Administració en matèria d’IRPF i serà aquesta a qui s’hauran d’adreçar les reclamacions al respecte, mitjançant la presentació (ho podeu fer a l’Administració d’Hisenda en què presenteu habitualment la declaració d’IRPF, d’una petició de declaració paral·lela d’IRPF per a cada exercici que es demani revisar, aportant l’acreditació que ha lliurar l’Ajuntament de Lleida sobre les retencions efectuades per FAS (Fons d’Acció Social) des de l’any 2003 fins al 2006 si heu rebut la ajuda cada any.

Tingueu en compte que Hisenda procedirà a revisar les dades fiscals de l’exercici en qüestió ( com si tornéssiu a presentar la declaració) per verificar l’existència d’alguna diferència favorable al reclamant, per la qual cosa heu de valorar cas per cas, ateses les vostres circumstàncies fiscals personals, si us convé instar aquest procés. Qualsevol altre dubte que tingueu, us el podran resoldre a l’Administració d’Hisenda a la qual us adreceu.

Secretaria d'Acció Sindical de la UGT de l'Ajuntament de Lleida

    Informació actualitzada el 8 d'agost de 2007

(Segueix)
2787 lectures

31 Jul, 2007

PRESTACIÓ ECONÒMICA 2.500€ PER NAIXEMENT O ADOPCIÓ

www.gifanimados.com

El Consell de Ministres,va aprovar el passat 15 de juliol, el Projecte de Llei que regula la prestació econòmica de 2.500 euros per naixement o adopció. Es beneficiaran de la mesura, amb caràcter retroactiu, totes les famílies que hagin tingut un fill, natural o adoptat, des de les zero hores del 3 de juliol des d'ara.

La nova norma modificarà la Llei de l'Impost sobre les persones Físiques i la Llei General de la Seguretat Social, i tindrà, per tant, efectes retroactius, sigui el que sigui la data de la seva entrada en vigor.

El Govern ha sol·licitat la tramitació parlamentària del projecte pel procediment d'urgència, amb l'objectiu que la nova llei entre en vigor al novembre i sigui possible començar a cobrar al desembre d'aquest any 2007.

D'aquesta prestació també es podran beneficiar les famílies que des de la mateixa data hagin adoptat un fill o filla. En cas de part múltiple, la quantitat de 2.500 euros es multiplicarà pel nombre de fills.

Afectarà a tots els espanyols i als residents en situació legal a Espanya, i es pot sol·licitar des del passat dia 15 de juliol.

L'imprès per a sol·licitar la citada prestació estarà disponible en les oficines de l'Agència Tributària i la Tresoreria General de la Seguretat Social i poden descarregar-se ja dels anteriors enllaços.

La prestació se suma a qualsevol altra que es percebi. Per exemple, manté la prestació de 1.200 euros anuals a les mares que treballen fora de casa i tenen nens menors de tres anys. Quan neixi o adoptin al seu fill, cobraran els 2.500 euros i en els anys següents, fins que el nen compleixi tres anys, percebran la xifra anual de 1.200 euros. L'ajuda s'articularà, previsiblement, mitjançant una deducció fiscal l'abonament de la qual ho avança l'Estat, el mateix sistema amb el qual es paga actualment l'ajuda de 100 euros.

S'han habilitat dos telèfons d'informació: 900 166 565 (Seguretat Social) i 901 121 224 (Agència Tributària)

(Segueix)
1458 lectures

23 Jul, 2007

JUBILACIÓ ANTICIPADA I PARCIAL DELS EMPLEATS PÚBLICS

"Un pas endavant i dos enrere" la nostra secció sindical de la UGT de l'Ajuntament de Lleida, vol manifestar la "gran alegria i coherència per informar-vos" de l'actitud de la direcció de la Confederació de CCOO per incomplir i obstaculitzar el desenvolupament de la jubilació anticipada i parcial en les Administracions Públiques.

COMUNICAT DE LA FSP DE CATALUNYA

La incoherència de la Confederació de CCOO un greu obstacle per al desenvolupament de la jubilació anticipada i parcial en les Administracions Públiques.

El sindicat de Fidalgo (CCOO) ha incomplit un acord que permetria la jubilació anticipada i parcial als empleats públics. El Govern i la Confederació de CCOO es van negar a alterar el pacte sobre la Seguretat Social.

Per tant, i degut a les expectatives que aquesta modalitat de jubilació ha generat en els últims mesos per a molts empleats públics us informem que la reforma de la Seguretat Social endarrereix la proposta pactada "sine die".

UGT consideren intolerable i incoherent la negativa de la Confedereció CCOO a que la jubilació anticipada i parcial dels funcionaris pugui incloure's a la Llei de Mesures de Reforma de la Seguretat Social que actualment s'està tramitant a les Corts Espanyoles.

UGT continuarem defensant i exigint per coherència, serietat i responsabilitat l'extensió al conjunt dels empleats públics de les diferents modalitats de jubilació existents al sector privat amb les modificacions legislatives oportunes.

Barcelona, 18 de juliol de 2007

FEDERACIÓ DE SERVEIS PÚBLICS DE CATALUNYA

<a href="http://www.blogalaxia.com/tags/tags" rel="tag">tags</a>

(Segueix)
3116 lectures

10 Jul, 2007

La Generalitat i l'Agència de Salut Pública de Barcelona presenten el primer protocol per fer front a la lipoatròfia semicircular.ACTUALITZAT 16.07.07

Els departaments de Treball i Salut, junt amb l'Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB) han presentat el primer protocol d'actuació per fer front a la lipoatròafia semicircular. Aquest protocol ha de servir per a què tant els metges del treball i els tècnics de les mútues i els serveis de prevenció propis o aliens de les empreses sàpiguen com actuar en cas de detectar aquesta malaltia entre els seus treballadors.

El protocol també conté indicacions per evitar els factors de risc que es vinculen a l'aparició de la lipoatròfia semicircular. Aquesta és una lesió reversible i lleu, que consisteix en una atròfia visible i/o palpable del teixit adipós, que normalment ocasiona una pèrdua de continuïtat de la pell –per enfonsament d'extensió reduida-.

Normalment la lipoatròfia apareix a zones com la cuixa, i ocasionalment també l'avantbraç, els malucs o l'abdomen. La lipoatròfia semicircular es dóna majoritàriament entre les dones amb un percentage del 87,18% dels casos comunicats.

(Segueix)
2800 lectures

6 Jul, 2007

OFERTA PÚBLICA D'OCUPACIÓ DE L'AJUNTAMENT DE LLEIDA 2007

Anunci de l'Ajuntament de Lleida "sobre aprovació de l'oferta pública d'ocupació" publicat al DOGC, número. 4920 - 06.07.2007.

La Junta de Govern Local reunida en data 27 de març de 2007 va aprovar l'oferta pública d'ocupació per a l'any 2007 i en sessió de data 8 de maig de 2007 l'Oferta Pública de l'Institut Municipal de treball "Salvador Segui", les quals s'adjunten a aquest anunci com a Annex per ser inserides al DOGC, als efectes del que disposen l'article 285 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Lleid municipal i de règin local de Catalunya i l'article 57 del Decret 214/90 de 30 juliol, per qual s'aprova el Reglament del personal al servei de les entitats locals.

Enllaços:

(Segueix)
2991 lectures

29 Jun, 2007

N'HI HA QUE MENGEN A PART

Des de la Secció Sindical de la UGT de l’Ajuntament de Lleida, felicitem als integrants del nou cartipàs municipal, per la rapidesa en calcular la pèrdua de poder adquisitiu dels darrers anys, que casualment no coincideix amb la dels/les treballadors/es.

De tota manera ens agradaria que aquesta celeritat es fes extensiva a tot el personal de la casa, recordeu que per aconseguir que es reconegués a l’acord- conveni la pèrdua de poder adquisitiu es va necessitar un any i mig de negociació (no pas per culpa nostra).

Suposem que l'aplicació no podrà fer-se tant ràpidament, per una simple regla de tres: si per calcular i aplicar l'1 de la massa salarial al complement específic es necessiten 7 mesos, per aplicar el 7% ..... quan es necessitarà?

(Segueix)
3783 lectures

26 Jun, 2007

TOTA LA INFORMACIÓ SOBRE "L'ESTATUT BÀSIC DE LA FUNCIÓ PÚBLICA"

ESTATUT BÀSIC DE L'EMPLEAT PÚBLIC

Actualitzat 23.07.2007

Documentació de l'Estatut , enllaços, esquemes i modificacions legals dels texts afectats per l'entrada en vigor de EBEP el dia 14 de maig de 2007.

Enllaços d'interés:

Documents:

(Segueix)
3677 lectures

21 Jun, 2007

Que és el síndrome de la Lipoatròfia Semicircular (LS) relacionat amb els edificis? DOSSIER ACTUALITZAT

DOSSIER

Aquest Dossier l'actualitzarem de forma periòdica per a què pugueu dispossar de la màxima informació possible de la Lipoatròfia Semicircular (LS) amb reculls de premsa, documents i enllaços (actualitzat 04.06.07)

Aquesta malaltia no és greu i és fàcilment reversible simplement suprimint les seves causes, i es manifesta mitjançant la pèrdua de teixit adipós de les cuixes. Malgrat ser indolora, no és alguna cosa gens agradable. Aquesta malaltia provoca la atrofia de teixit fi gras subcutani adipós, principalment en la part davantera de les cuixes i ve provocada pel contacte, entre altres elements, amb determinats camps electromagnètics i per la manca d'humitat. Es tracta d'una malaltia molt rara de la qual només es té una referència llunyana: un cas semblat en unes oficines belgues fa més d'una dècada i a Catalunya en la seu central de l'edifici de la Caixa de l'Av. Diagonal (La Caixa ha confirmat que 104 dels seus treballadors la pateixen), la nova seu central de Gas Natural (on uns 150 dels seus més de 1.000 treballadors s'han vist afectats per aquesta patologia) 6.05.2007

Edifiic Pal.las de l'Ajuntament de Lleida

Foto:Hermínia Sirvent

* En aquest edifici ja s'han detectat 5 casos

El nom d'aquesta malaltia és lipoatròfia semicircular (LS) arxiu PDF i la seva causa és la síndrome de l'edifici malalt. síndrome del edificio enfermo

(Segueix)
4860 lectures

30 Mai, 2007

L'HABITATGE ACCESSIBLE - I

EMU

imatges EMU

El ventall de possibilitats de les modalitats de l’habitatge es del tot variada.

L’habitatge lliure (aquell que es comercialitza en el lliure mercat) ha estat un fenomen constant en el mon immobiliari, experimentant una coneguda evolució en la seva demanda des del 1998 fins el 2006.

(Segueix)
1598 lectures

22 Mai, 2007

CURSOS DE FORMACIÓ ORGANITZATS PER LA SECCIÓ SINDICAL DE LA UGT

Enviat per pepromero 09:06 | PermalinkEnllaç permanent | Commentscomentaris (0) | TrackbackRetroenllaços (0) | FORMACIÓ
NOUS CURSOS DE FORMACIÓ QUE GESTIONEM CONJUNTAMENT AQUEST AJUNTAMENT I LA SECCIÓ SINDICAL DE LA UGT.
- CURS "TRACTAMENT DE LA IMATGE: CÀMARA DIGITAL I PHOTOSHOP"
- CURS "NOVA NORMATIVA D'ELECTRICITAT"
EL PERÍODE D'INSCRIPCIÓ PER A AQUESTS CURSOS SERÀ FINS EL 5 DE JUNY
(Segueix)
1951 lectures

15 Mai, 2007

ACORD DE L'APLICACIÓ DEL FONS ADDICIONAL DEL 0,35% ANUAL DE LA MASSA SALARIAL ESTABLERTA EN LA DISPOSICIÓ ADDICIONAL SEGONA DEL VIGENT ACORD DE CONDICIONS LABORALS

Conforme a la "Disposició Addicional 2a de l'Acord de funcionaris i del Conveni del personal Laboral de l'Ajuntament de Lleida per a l'1/01/2006 al 31/12/2008, es crea un fons addicional pels anys 2006, 2007 i 2008 del 0,35% anual de la massa salarial dels respectius anys anteriors, per a promocions, tant verticals com horitzontals de tots els grups, així com per a revisions del catàleg. Així mateix es crea una Comissió específica creada a l'efecte que es reunirà per a consensuar el nombre de llocs de treball que s'han de promocionar anualment i el percentatge destinat a la revisió del catàleg"

Aquesta Comissió Específica està composada per representants de la Corporació i els diferents membres que representen l'actual mapa sindical de l'Ajuntament de Lleida.


Després de diferents reunions d'aquesta Comissió, i una vegada estudiades a fons cada una de les diferents propostes efectuades tant per part de la Corporació com per part dels sindicats, i atès que s'ha arribat a un acord per unanimitat*.

* Tamany de la lletra NO ÉS UN ERRADA. Per a aquells que avui diuen blanc i demà negre...... i al cap d'un mes que 2+2 = 33

(Segueix)
1634 lectures

15 Mai, 2007

ACORD DE L'APLICACIÓ DEL FONS ADDICIONAL DEL 0,35% PERSONAL DE LA GUÀRDIA URBANA

COMPLEMENTS DE DESTI
1. L'increment del complement de destí en cap cas serà absorvit per qualsevol altre complement dels existents en les taules retributives.

Els efectes econòmics seran a partir del 1 de setembre del 2007:
Grup C: Tots els grups C que tinguin un nivell de C.D. 19 augmentaran aquest nivell al 20

.3. Els efectes econòmics seran a partir del 1 de gener del 2008:

Grup C: Tots els grups C que tinguin un nivell de C.D. 20 augmentaran aquest nivell al 21.

CATÀLEG:

Els efectes econòmics seran a partir del 1 de setembre del 2007.


Grup D (Auxiliar-Operador d'Emissora) augmentarà del nivell 5 al 6.

Grup D (responsable manteniment vehicles Guàrdia Urbana) augmentarà del nivell 5 de catàleg al 6.

Grup D ( Auxiliars Administratius adscrits a la Guàrdia Urbana) augmentaran el nivell de perillositat del 2 al 3.

Grup D (Agents Vigilància d'Edificis) Augment del nivell de perillositat del 4 al 5.

Grup D (Caporal de la G.U.). Augment del nivell de perillositat del 4 al 5

Important:

La promoció especial de la Guàrdia Urbana del Grup D al C a l'any 2008 va apart de la l'Acord del 0.35%

Article 37. Promoció especial de integració del grup D al C

L'Ajuntament es compromet a realitzar un torn especial de promocion interna del grup D al C per auxiliars administratius, inspectors auxiliars i agents de la guàrdia urbana. El procés es durà a terme entre el 2006 i el 2007 amb efectes econòmics l'1 de gener de 2008, atesa la legalitat vigent.

(Segueix)
1397 lectures

14 Mai, 2007

VISITA REALITZADA EN EL DIA D'AVUI PER LA INSPECCIÓ DE TREBALL A L'EDIFICI DE SANT FRANCESC

L' Inspector de Treball Sr. Fernando Cortés, acompanyat amb el Cap del Servei de Riscos Laborals, el Cap de la Unitat Tècnica Riscos Laborals, el Cap U.O. de Manteniment d'Edificis, i els delegats de prevenció de la Junta de Personal, Rafael Criado i Lluelles ( UGT) i Josep Romero Arias ( UGT ) ha realitzat visita a l'Edifici Sant Francesc. Aquesta inspecció s'ha realitzat per motiu de la denúncia formulada pel delegat de prevenció, Josep Romero Arias, en data 16.04.2007 a la Inspecció Provincial de Treball de Lleida, amb número de registre d'entrada 25/5039518/07.

(Segueix)
1407 lectures

8 Mai, 2007

El combat sindical des d'un bloc

Les notícies del delegat

maig 2007

e-sindicalisme

El combat sindical des d'un bloc

A la blocosfera sindical podem trobar alguns exemples de blocs de seccions sindicals que els fan servir per fer un combat sindical i comunicar els conflictes laborals que tenen amb la direcció de l'empresa. Posarem un parell d'exemples de blocs sindicals que es dediquen precisament a fer combat sindical a la xarxa:

http://www.sindicalista.org/blog/ugt_ajuntament_de_lleida/

En aquest bloc informen de l'Acord - Conveni, lluiten per salaris superiors als 1.000. euros mensuals i donen informació de les seves eleccions sindicals.

www.sindicalista.org/blog/seccion_sindical_ugt_corte_ingles_diagonal

En el marc del combat sindical que manté la secció sindical de la UGT a el Corte Ingles, el bloc l'estan fent servir per donar a conèixer aquesta lluita, per mantenir i reproduir els comunicats de premsa, pressionar l'empresa, etc. Integrat en l'estratègia global de la secció sindical, aquest bloc és un maldecap per als directius del centre comercial.

(Segueix)
1276 lectures

7 Mai, 2007

PER UNS SOUS DIGNES

Resposta de la Secció Sindical de la UGT de l'Ajuntament de Lleida a les declaracions realitzades per Joan Simó, President de la Confederació d'Organitzacions Empresarials de Lleida (COELL), Maria Rosa Eritja, Presidenta de la Federació de Comerç (FECOM) i Juan Antonio Serrano, President de la Federació d'Hosteleria.

LABORAL REPERCUSSIONS DE L'INCREMENT DE RETRIBUCIONS A EMPLEATS MUNICIPALS.

Critiquen que la Paeria vegi exemplar apujar sous amb diners públics.

Empresaris, hostalers i comerciants opinen que "els paguem tots". Diari Segre, dimecres 25 d'abril de 2007, pàg 8

(Segueix)
1882 lectures

6 Mai, 2007

ASSEMBLEA INFORMATIVA DE L'ACORD DEL 0.35%

ASSEMBLEA INFORMATIVA

Treballadors i treballadores acollits a l'Acord-Conveni 2006 - 2008

DIA: Dimarts, 15 de maig de 2007

HORA: 13:00 hores

LLOC: Sala "Alfred Perenya" de l'IMAC

ORDRE DEL DIA:

  1. Explicació de l'acord del 0.35%
  2. Torn obert de paraules.


1138 lectures

27 Abr, 2007

FINS QUAN ABUSAREU DE LA PACIÈNCIA DELS TREBALLADORS/ES?

En relació a l'aplicació del fons addiccional del 0,35% de la massa salarial dels anys 2005, 2006 i 2007, sobre el que el es va arribar a un acord entre la corporació, totes les seccions sindicals (UGT, CSI-CSIF, USTEC-STEs, CCOO) i el grup de treballadors TOTS PAERIA i que ampliava el pre-acord amb la UGT amb l'inclusió de propostes d'aquests quatre, i a la vista del darrer comunicat subscrit per: CSI-CSIF, USTEC-STEs i TOTS PAERIA,

(Segueix)
1857 lectures

16 Abr, 2007

Lleida inicia la campanya 'Posa't a 1.000 euros"

Lleida és una de les zones de l'Estat on els sous són més baixos. Amb motiu d'un estudi realitzat amb aquest motiu, s'ha posat en marxa la campanya "Posa't a 1.000 euros"per a que cap conveni sigui signat per sota d'aquesta xifra.

A continuació podeu veure les declaracions de la Secretaria general del sindicat a Terres de Lleida, Rosa Palau.

Per visionar video clica l'enllaç Videobloc de la UGT de Catalunya:

TN Comarques-TV3 16.04.2007

Descàrrega / Tamany 2,23 Mb.

(Segueix)
1268 lectures